Về chúng tôi

Khát vọng của VinUni là tạo ra đột phá trong chất lượng giáo dục đại học tại Việt Nam, hướng tới đạt đẳng cấp thế giới.

Nhằm hiện thực hóa khát vọng này, Vingroup sẽ đầu tư xây dựng VinUni dựa trên các chuẩn mực cao nhất về nghiên cứu, giảng dạy, việc làm và triển vọng quốc tế. VinUni hợp tác chiến lược với hai Đại học Tinh hoa thuộc Top 20 Đại học tốt nhất toàn cầu, chú trọng các trường thuộc nhóm Ivy League như Đại học Cornell và Đại học Pennsylvania.

Tìm hiểu thêm

Các cấp học

 

bậc Tiểu học

Năm 2018 là một năm ghi dấu ấn của một bước đại nhảy vọt về chương trình giáo dục và tư duy giáo dục của Vinschool. Sau tuyên bố cải tổ vào cuối năm 2017, Vinschool đã thay đổi toàn bộ chương trình học, trong đó chương trình “nhập khẩu” và viết mới chiếm đến 80% chương trình học.

 
tÌM HIỂU THÊM

bậc trung học cơ sở

Vinschool là trường đầu tiên được Bộ Giáo dục cấp phép thực hiện chương trình tích hợp đổi mới.Vinschool đã thể hiện sự khác biệt khi chương trình học được thiết kế bao gồm các môn học của cấu phần giáo dục cá nhân như giáo dục Thể chất, giáo dục Kỹ năng – Phẩm chất; các môn học trải nghiệm như Công dân toàn cầu.

TÌM HIỂU THÊM

bậc trung học phổ thông

Vinschool là trường phổ thông duy nhất đưa chương trình Việt Nam học và giảng dạy cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.
Học sinh không chỉ được trang bị Kiến thức, mà còn có Kỹ năng học tập, năng lực Tư duy, khả năng Lãnh đạo, thái độ tốt là những Công dân toàn cầu nhưng mang trong mình bản sắc dân tộc.

TÌM HIỂU THÊM

đại học & sau đại học

Đầu tư xây dựng VinUni dựa trên các chuẩn mực cao nhất về nghiên cứu, giảng dạy, việc làm quốc tế. VinUni hợp tác chiến lược với hai trong Top 20 Đại học tốt nhất toàn cầu, chú trọng các trường thuộc nhóm Ivy League. Trường được định hướng để đáp ứng tiêu chuẩn xếp hạng hàng đầu trong giáo dục Đại học thế giới.

 
TÌM HIỂU THÊM

Thế mạnh của chúng tôi

Trường Đại học VinUni là trường Đại học tư thục phi lợi nhuận đầu tiên tại Việt Nam, được xây dựng theo các chuẩn mực quốc tế, tích hợp các mô hình tinh hoa nhất của giáo dục Đại học toàn cầu với mục tiêu tạo ra đột phá trong chất lượng giáo dục Đại học Việt Nam và đạt đẳng cấp thế giới.

  • Thúc đẩy liên kết giáo dục Đông – Tây
  • Tư duy khác biệt + Hành động khác biệt
  • biến tiềm năng thành tài năng
  • thẩm định chất lượng cơ sở vật chất

hợp tác chiến lược